środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 16.10.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną "

Data Autor Zdarzenie
2018-06-22 12:38 Wojciech Ryżowski Stworzono projekt
2018-06-22 12:38 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-06-22 12:38 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-06-22 12:38 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-06-22 12:39 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-06-22 12:39 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-06-22 12:39 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-22 12:39 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-22 12:39 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-22 12:40 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-06-22 12:40 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-06-22 12:40 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-06-22 12:40 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Finansów
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Finansów
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: pranie pieniędzy
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: wojciech.ryzowski@mf.gov.pl
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/stanowienie-aktow-normatywnych/-/asset_publisher/kYC4/content/harmonogram-prac-legislacyjnych
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 723
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu null na: User-641
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna, instytucje finansowe]
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [FINANSE PUBLICZNE]
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 665
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-06-22 12:40 Wojciech Ryżowski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-06-22 12:46 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-06-22 12:49 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-10-08 10:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-10-08 10:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte