poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 16:07
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej"

Data Autor Zdarzenie
2018-06-19 10:31 Katarzyna Mrugała Stworzono projekt
2018-06-19 10:31 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-06-19 10:31 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-06-19 10:32 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-06-19 10:32 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-06-19 10:32 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-06-19 10:32 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-19 10:33 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-19 10:33 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-19 10:33 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-06-19 10:33 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-06-19 10:33 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-06-19 10:33 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Finansów
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [1]
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: [1]
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [22]
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Finansów
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: podatki
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: katarzyna.mrugala@mf.gov.pl
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://www.mf.gov.pl/de/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/stanowienie-aktow-normatywnych/-/asset_publisher/kYC4/content/harmonogram-prac-legislacyjnych
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 800
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa Ordynacja Podatkowa
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu null na: User-211
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PODATKI]
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 708
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-06-19 10:33 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-06-19 10:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-06-19 10:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-06-25 11:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-07-09 15:38 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2018-07-13 08:07 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-07-13 08:07 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1346
2018-07-13 08:07 Katarzyna Mrugała Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018