czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Założenia projektu ustawy o czasie pracy maszynistów"

Data Autor Zdarzenie
2018-06-13 15:32 Marcin Pyjek Stworzono projekt
2018-06-13 15:32 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-06-13 15:32 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-06-13 15:32 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-06-13 15:33 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-06-13 15:33 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-06-13 15:33 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-06-13 15:34 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 15:35 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 15:35 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 15:36 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Czas pracy maszynistów
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Waldemar.Niedziela@mi.gov.pl
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r6271351538,Zalozenia-projektu-ustawy-o-czasie-pracy-maszynistow.html
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu null na: User-1952
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Założenia projektu ustawy o czasie pracy maszynistów
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: true
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu hasło na: [TRANSPORT KOLEJOWY, KOLEJE, CZAS PRACY]
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZD9
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2018-06-13 15:37 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-06-13 15:38 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne