czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego"

Data Autor Zdarzenie
2018-06-13 11:42 Michał Fedoniuk Stworzono projekt
2018-06-13 11:42 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-06-13 11:42 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-06-13 11:42 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-06-13 11:42 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-06-13 11:42 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-06-13 11:43 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 11:43 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 11:43 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 11:43 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-06-13 11:43 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-06-13 11:43 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-06-13 11:43 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [88a]
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Gry hazardowe;Granty;Dotacje
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: michal.fedoniuk@kprm.gov.pl
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/komit/4906,Wykaz-prac-legislacyjnych-Przewodniczacego-Komitetu-do-spraw-Pozytku-Publicznego.html
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 165
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu null na: User-851
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [inne]
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu hasło na: [GRY HAZARDOWE, DOTACJE]
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 2
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [7]
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu alias na: prpk
2018-06-13 11:44 Michał Fedoniuk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-06-13 11:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-06-13 11:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-06-13 11:46 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie