czwartek, 18 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych "

Data Autor Zdarzenie
2018-06-13 11:38 Małgorzata Podrażka Stworzono projekt
2018-06-13 11:38 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-06-13 11:38 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-06-13 11:38 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-06-13 11:39 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-06-13 11:39 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-06-13 11:39 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 11:39 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 11:40 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-06-13 11:40 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-06-13 11:40 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-06-13 11:40 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-06-13 11:40 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: [1]
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [77]
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: państwowe jednostki budżetowe
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: anna.dylewska@mrpips.gov.pl
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: [3]
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mpips.gov.pl/bip/plan-prac-legislacyjnych
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 917
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na: User-142
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [praca]
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu hasło na: [WYNAGRODZENIA]
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 104
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2018-06-13 11:40 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-06-13 11:40 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-06-13 11:40 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 714).
2018-06-13 11:40 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-06-13 11:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-06-13 11:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 714).
2018-06-13 11:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-09-14 14:06 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1768
2018-09-14 14:06 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018
2018-09-14 14:06 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone