środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych"

Data Autor Zdarzenie
2018-05-30 16:02 Karolina Rzadkowska Stworzono projekt
2018-05-30 16:02 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-05-30 16:03 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-05-30 16:03 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-05-30 16:03 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-05-30 16:03 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-05-30 16:03 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-30 16:04 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-30 16:04 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-30 16:04 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-05-30 16:04 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-05-30 16:04 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-05-30 16:04 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Edukacji Narodowej
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Edukacji Narodowej
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: wykazy zajęć
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: katarzyna.tyczka@men.gov.pl
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.men.gov.pl/akty-prawne/program-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych-ministra-edukacji-narodowej-teksty-ujednolicone-od-2016-r.html
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1681
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [oświata i wychowanie]
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [EDUKACJA NARODOWA]
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 152
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-05-30 16:05 Karolina Rzadkowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-05-30 16:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-05-30 16:05 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-08-23 14:18 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-08-23 14:18 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte