sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw."

Data Autor Zdarzenie
2018-05-16 15:10 Anna Maurer-Melon Stworzono projekt
2018-05-16 15:10 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-05-16 15:11 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-05-16 15:11 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-05-16 15:11 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-05-16 15:11 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-05-16 15:11 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-05-16 15:12 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 15:12 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 15:12 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 15:12 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-05-16 15:12 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-05-16 15:13 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-05-16 15:13 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Przedsiębiorczości i Technologii
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: spólki handlowe
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: anna.maurer-melon@mr.gov.pl
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r62060497313,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-spolek-handlowych-oraz-niektorych-innych-.html
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu null na: User-1571
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SPÓŁKI]
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD154
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-05-16 15:13 Anna Maurer-Melon Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-05-17 08:58 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-05-17 09:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-05-17 09:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie