sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego"

Data Autor Zdarzenie
2018-05-16 11:53 Jarosław Zeidler Stworzono projekt
2018-05-16 11:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-05-16 11:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-05-16 11:53 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-05-16 11:53 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-05-16 11:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-05-16 11:54 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 11:54 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 11:54 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 11:54 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-05-16 11:54 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-05-16 11:54 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-05-16 11:55 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Obrony Narodowej
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [48]
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Obrony Narodowej
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: legitymacja
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: ptalaga@mon.gov.pl
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych-1032568/
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1978
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu null na: User-183
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [obrona narodowa]
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO]
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 984 oraz z 2015 r. poz. 371 i 1395)
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 444
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-05-16 11:55 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-05-16 11:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia