wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów"

Data Autor Zdarzenie
2018-05-16 10:17 Jarosław Zeidler Stworzono projekt
2018-05-16 10:17 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-05-16 10:17 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-05-16 10:17 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-05-16 10:18 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-05-16 10:18 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-05-16 10:18 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 10:18 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog 10. Notyfikacja (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 10:19 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Obrony Narodowej
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [31]
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Prezesa Rady Ministrów
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Służba Kontrwywiadu Wojskowego;wojsko;rekestry
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: ptalaga@mon.gov.pl
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-prez/288,Plan-prac-Prezesa-Rady-Ministrow.html
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1978
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu null na: User-183
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [obrona narodowa]
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KONTROLA]
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów (Dz. U. poz. 1285)
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD177
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [16]
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu alias na: prprm
2018-05-16 10:19 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-05-16 10:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia