sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przetwarzania danych PNR przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach"

Data Autor Zdarzenie
2018-05-16 08:27 Rafał Gąsiński Stworzono projekt
2018-05-16 08:27 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-05-16 08:27 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-05-16 08:28 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-05-16 08:28 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-05-16 08:28 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-05-16 08:28 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-05-16 08:29 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Społeczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 08:29 Administrator Dodano katalog 8. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 08:29 Administrator Dodano katalog 9. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 08:29 Administrator Dodano katalog 10. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-05-16 08:29 Administrator Dodano katalog 11. Rada Ministrów (rejestr)
2018-05-16 08:29 Administrator Dodano katalog 12. Notyfikacja (rejestr)
2018-05-16 08:30 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2018-05-16 08:30 Administrator Dodano katalog 14. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: rafal.gasinski@mswia.gov.pl
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu null na: User-1441
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przetwarzania danych PNR przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawy wewnętrzne]
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OSOBOWE DANE]
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: .
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2018-05-16 08:30 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-05-16 08:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-05-29 09:36 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Komisja Prawnicza
2018-05-30 15:48 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Rada Ministrów
2018-06-04 14:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 13. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2018-06-04 14:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte