sobota, 22 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych"

Data Autor Zdarzenie
2018-04-16 13:28 Żaneta Kęder-Kulesza Stworzono projekt
2018-04-16 13:28 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-04-16 13:28 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-04-16 13:28 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-04-16 13:28 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-04-16 13:29 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-04-16 13:29 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-16 13:29 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-16 13:29 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-04-16 13:29 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-04-16 13:29 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-04-16 13:29 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Finansów
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [50]
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Finansów
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: podatki
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: zaneta.keder-kulesza@mf.gov.pl
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a24c2712-2b19-4294-8899-0eb0112ce681&groupId=764034
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 201
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu null na: User-234
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PODATKI]
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 702
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-04-16 13:30 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-04-16 13:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-04-16 13:30 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-04-23 09:32 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-04-23 09:47 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-04-23 09:47 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-04-30 08:28 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-04-30 08:28 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 803
2018-04-30 08:28 Żaneta Kęder-Kulesza Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018