poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 22.10.2018 o godzinie 11:56
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa"

Data Autor Zdarzenie
2018-04-10 17:18 Cezary Bielecki Stworzono projekt
2018-04-10 17:18 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-04-10 17:18 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-04-10 17:19 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-04-10 17:19 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-04-10 17:19 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-04-10 17:19 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-04-10 17:20 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-10 17:20 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-10 17:20 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-04-10 17:20 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2018-04-10 17:20 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2018-04-10 17:20 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Finansów
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: podatki
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: cezary.bielecki@mf.gov.pl
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu null na: User-1931
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.)
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu hasło na: [FINANSE PUBLICZNE, PODATKI]
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD372
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-04-10 17:20 Cezary Bielecki Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-04-10 17:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-04-10 17:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne