środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji"

Data Autor Zdarzenie
2018-04-05 09:24 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Stworzono projekt
2018-04-05 09:24 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-04-05 09:24 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-04-05 09:24 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-04-05 09:24 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-04-05 09:24 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-04-05 09:25 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-04-05 09:25 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-05 09:25 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-04-05 09:25 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-04-05 09:25 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2018-04-05 09:26 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2018-04-05 09:26 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Energii
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: kogeneracja;energia elektryczna;wysokosprawna kogeneracja
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: monika.wackowska-kabaczynska@me.gov.pl
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r60681842,Projekt-ustawy-o-promowaniu-energii-elektrycznej-z-wysokosprawnej-kogeneracji.html
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na: User-661
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [energia, gospodarka złożami kopalin]
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ENERGETYKA]
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD371
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-04-05 09:26 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-04-05 09:28 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-04-05 09:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne