wtorek, 25 września 2018, data aktualizacji serwisu: 25.09.2018 o godzinie 18:20
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących"

Data Autor Zdarzenie
2018-03-15 14:59 Magdalena Gawlas Stworzono projekt
2018-03-15 14:59 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-03-15 14:59 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-03-15 14:59 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-03-15 15:00 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-03-15 15:00 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-03-15 15:00 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2018-03-15 15:00 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-15 15:01 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-15 15:01 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-03-15 15:01 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2018-03-15 15:01 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2018-03-15 15:01 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.gawlas@mr.gov.pl
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Prezesa Rady Ministrów
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na: User-1381
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, DODATKI MIESZKANIOWE]
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2018-03-15 15:02 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-03-15 15:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-04-17 08:33 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UA40
2018-04-17 08:33 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2018-04-17 08:33 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-06-20 08:52 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2018-06-26 11:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-92-18
2018-06-26 11:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu