środa, 17 października 2018, data aktualizacji serwisu: 17.10.2018 o godzinie 06:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy"

Data Autor Zdarzenie
2018-03-13 10:16 Agnieszka Łasiewicz Stworzono projekt
2018-03-13 10:16 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-03-13 10:16 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-03-13 10:17 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-03-13 10:17 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-03-13 10:17 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-03-13 10:17 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-13 10:18 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-13 10:18 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-03-13 10:18 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-03-13 10:18 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-03-13 10:18 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Finansów
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: akcyza
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: agnieszka.lasiewicz2@mf.gov.pl
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 43
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-1721
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [AKCYZA]
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 624
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-03-13 10:18 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Energii
2018-03-13 10:18 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-03-13 10:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-03-21 11:06 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-03-21 11:06 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [138s]
2018-03-22 14:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-03-26 14:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-03-26 14:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-04-12 10:58 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-04-12 10:58 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 643
2018-04-12 10:58 Agnieszka Łasiewicz Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018