niedziela, 23 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym"

Data Autor Zdarzenie
2018-03-12 15:14 Marcin Pyjek Stworzono projekt
2018-03-12 15:14 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-03-12 15:14 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-03-12 15:14 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-03-12 15:14 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-03-12 15:15 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-03-12 15:15 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-12 15:15 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-12 15:15 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-03-12 15:15 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-03-12 15:15 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-03-12 15:15 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-03-12 15:15 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [163]
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Prawo lotnicze
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Magdalena.Porzycka@mi.gov.pl
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://mib.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 959
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu null na: User-1952
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu hasło na: [LOTNICZE PRAWO]
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1400)
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 199
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-03-12 15:16 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-03-12 15:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-03-12 15:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1400)
2018-03-12 15:21 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-29 09:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-03-29 09:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 1400)
2018-03-29 09:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-05-02 13:31 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza