poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych"

Data Autor Zdarzenie
2018-03-08 15:55 Tomasz Królak Stworzono projekt
2018-03-08 15:55 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-03-08 15:55 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-03-08 15:55 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-03-08 15:56 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-03-08 15:56 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-03-08 15:56 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-08 15:56 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-03-08 15:56 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-03-08 15:57 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-03-08 15:57 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-03-08 15:57 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: [2]
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [20]
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sprawiedliwości
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: administracja
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: tomasz.krolak@ms.gov.pl
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://ms.gov.pl/dzialalnosc/projekty-aktów-prawnych/
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 23
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na: User-146
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SĄDOWNICTWO POWSZECHNE]
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2018
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: B 378
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-03-08 15:57 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-03-08 15:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-03-23 08:33 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza