środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej"

Data Autor Zdarzenie
2018-02-13 14:46 Mariusz Buraczyński Stworzono projekt
2018-02-13 14:46 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-02-13 14:46 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-02-13 14:46 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-02-13 14:46 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-02-13 14:46 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-02-13 14:47 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-13 14:47 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-13 14:47 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-02-13 14:47 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-02-13 14:47 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-02-13 14:47 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Finansów
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [203]
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Finansów
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: informacje
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mariusz.buraczynski@mf.gov.pl
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: mf.gov.pl
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1947
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu null na: User-1202
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu danych identyfikujących prywatne przenośne urządzenie służące do komunikacji elektronicznej
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe]
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu hasło na: [FUNKCJONARIUSZE]
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 655
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-02-13 14:47 Mariusz Buraczyński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-02-13 14:53 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-02-20 12:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-02-23 12:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-02-23 12:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte