środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu"

Data Autor Zdarzenie
2018-02-13 13:53 Katarzyna Belkiewicz Stworzono projekt
2018-02-13 13:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-02-13 13:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-02-13 13:53 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-02-13 13:54 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-02-13 13:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-02-13 13:54 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-13 13:54 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-13 13:54 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-02-13 13:54 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-02-13 13:54 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-02-13 13:55 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [71]
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: obrót detaliczny
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: nina.pora@minrol.gov.pl
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2211
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-121
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rolnictwo]
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [FARMACEUTYCZNE PRAWO]
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 20
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [4]
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2018-02-13 13:55 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-02-13 13:57 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne