środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019"

Data Autor Zdarzenie
2018-02-12 15:11 Katarzyna Belkiewicz Stworzono projekt
2018-02-12 15:11 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-02-12 15:11 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-02-12 15:12 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-02-12 15:12 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-02-12 15:12 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-02-12 15:12 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-12 15:13 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-12 15:13 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-02-12 15:13 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-02-12 15:13 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-02-12 15:13 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [57]
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Gallus gallus
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: barbara.rechnio@minrol.gov.pl
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1855
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-121
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rolnictwo]
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT]
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [7]
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2018-02-12 15:13 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-02-12 15:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-03-02 15:26 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-03-09 11:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-03-09 11:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-03-13 15:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
2018-03-13 15:38 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 20
2018-03-13 15:38 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2018-03-13 15:38 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych