niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury"

Data Autor Zdarzenie
2018-02-07 11:16 Tomasz Królak Stworzono projekt
2018-02-07 11:16 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-02-07 11:16 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-02-07 11:17 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-07 11:18 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-02-07 11:18 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-02-07 11:18 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-02-07 11:18 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-02-07 11:18 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [53]
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sprawiedliwości
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: sędziowie
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: tomasz.krolak@ms.gov.pl
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-02-07 11:18 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://ms.gov.pl/dzialalnosc/projekty-aktów-prawnych/
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 146
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na: User-146
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia koordynatorów zajęć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SĄDOWNICTWO POWSZECHNE]
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: A 320
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [5]
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-02-07 11:19 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-02-07 11:19 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-02-28 09:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza