niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej"

Data Autor Zdarzenie
2018-01-12 16:10 Arkadiusz Kostusiak Stworzono projekt
2018-01-12 16:10 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-01-12 16:10 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-01-12 16:11 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-01-12 16:11 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-01-12 16:12 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-01-12 16:12 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-01-12 16:13 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-01-12 16:13 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-01-12 16:13 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-01-12 16:13 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-01-12 16:13 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Spraw Zagranicznych
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [Art. 43]
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Spraw Zagranicznych
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: pomoc finansowa
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: arkadiusz.kostusiak@msz.gov.pl
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/akty_prawne/programy/wykaz_prac_legislacyjnych_ministra_spraw_zagranicznych
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1545
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu null na: User-1871
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, sprawy zagraniczne]
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywa Rady (UE) 2015/637 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie środków koordynacji i współpracy mających ułatwić ochronę konsularną niereprezentowanych obywateli Unii w państwach trzecich oraz uchylającą decyzję 95/553/WE (Dz. Urz. UE L 106 z 24.4.2015, s. 1-13)
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KONSULARNE PRAWO]
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 32
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-01-12 16:13 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-01-16 09:46 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-05-25 13:29 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-05-25 13:29 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 776
2018-05-25 13:29 Arkadiusz Kostusiak Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018