niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów"

Data Autor Zdarzenie
2018-01-12 14:40 Przemysław Pasierb Stworzono projekt
2018-01-12 14:40 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-01-12 14:40 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-01-12 14:41 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-01-12 14:41 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-01-12 14:41 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-01-12 14:41 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-01-12 14:42 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-01-12 14:42 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-01-12 14:42 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-01-12 14:42 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-01-12 14:42 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Cyfryzacji
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu opis na:
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [80cf]
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Cyfryzacji
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: informatyzacja
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: przemyslaw.pasierb@mc.gov.pl
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://mc.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych-mc/36305_wykaz-prac-legislacyjnych.html
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1260
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu null na: User-1891
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [informatyzacja]
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu hasło na: [INFORMATYZACJA]
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1031 i 2114 oraz z 2017 r. poz. 2081)
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 98
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-01-12 14:42 Przemysław Pasierb Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-01-12 14:43 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-10-09 07:58 Mariusz Lewandowski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-10-09 07:58 Mariusz Lewandowski Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 233
2018-10-09 07:58 Mariusz Lewandowski Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018