niedziela, 21 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej "

Data Autor Zdarzenie
2018-01-12 09:18 Kamil Tomczyk Stworzono projekt
2018-01-12 09:18 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2018-01-12 09:18 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2018-01-12 09:19 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2018-01-12 09:19 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2018-01-12 09:19 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2018-01-12 09:19 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2018-01-12 09:20 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2018-01-12 09:20 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2018-01-12 09:20 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2018-01-12 09:20 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2018-01-12 09:20 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sportu i Turystyki
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sportu i Turystyki
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: sport
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: kamil.tomczyk@msport.gov.pl
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/plan-legislacyjny/1948,Wykaz-prac-legislacyjnych-Ministra-Sportu-i-Turystyki-w-2017-r.html
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu null na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu null na: User-176
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu tytuł na: projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [kultura fizyczna]
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu hasło na: [STYPENDIA]
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 41
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2018-01-12 09:20 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2018-01-12 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-01-12 09:23 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-01-15 16:29 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu status projektu na: projekt wycofany
2018-01-15 16:29 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018
2018-01-15 16:29 Kamil Tomczyk Zmieniono atrybut projektu null na: Duplikat