poniedziałek, 22 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów"

Data Autor Zdarzenie
2017-12-07 15:13 Tomasz Królak Stworzono projekt
2017-12-07 15:13 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-12-07 15:13 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-12-07 15:14 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-12-07 15:14 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-12-07 15:14 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-12-07 15:14 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 15:15 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 15:15 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-12-07 15:15 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-12-07 15:15 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-12-07 15:15 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Sprawiedliwości
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [37i]
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Sprawiedliwości
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: sędziowie
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: tomasz.krolak@ms.gov.pl
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych/
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2062
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu null na: User-146
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawiedliwość]
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SĄDOWNICTWO POWSZECHNE]
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: B 357
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-12-07 15:16 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-12-07 15:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-12-07 15:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-12-27 13:12 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-01-10 15:06 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-01-10 15:06 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-01-10 15:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
2018-01-10 15:09 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-01-10 15:09 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 22
2018-01-10 15:09 Tomasz Królak Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018