środa, 24 października 2018, data aktualizacji serwisu: 24.10.2018 o godzinie 06:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej"

Data Autor Zdarzenie
2017-12-07 14:49 Jolanta Dąbrowska Stworzono projekt
2017-12-07 14:49 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-12-07 14:49 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-12-07 14:49 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-12-07 14:50 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-12-07 14:50 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-12-07 14:50 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 14:50 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 14:51 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-12-07 14:51 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-12-07 14:51 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-12-07 14:51 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [art. 177]
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: jolanta.dabrowska@mf.gov.pl
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/projekty-aktow-prawnych
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1947
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1761
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KRAJOWA ADMINISTARCJA SKARBOWA]
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 805)
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 530
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-12-07 14:51 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-12-07 14:51 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2018-01-31 08:46 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: projekt wycofany
2018-01-31 08:46 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018
2018-01-31 08:46 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na: Zakończono prace nad projektem w związku z obowiązkiem opracowania nowego rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Wynika on z tego, że ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491) zmieniony został art. 177 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i rozszerzony katalog spraw, których wykonywanie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej uzasadnia poddanie ich badaniu psychofizjologicznemu, testowi sprawności fizycznej oraz badaniu psychologicznemu.
2018-02-13 21:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2018-03-19 11:26 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przeprowadzania badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
2018-03-19 11:36 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [177]
2018-03-27 11:04 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-03-27 12:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-03-27 12:44 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-04-05 09:26 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-04-05 09:26 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 641
2018-04-05 09:26 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na: