sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie"

Data Autor Zdarzenie
2017-12-07 14:14 Katarzyna Belkiewicz Stworzono projekt
2017-12-07 14:14 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-12-07 14:14 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-12-07 14:14 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-12-07 14:15 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-12-07 14:15 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-12-07 14:15 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 14:15 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 14:15 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-12-07 14:16 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-12-07 14:16 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-12-07 14:16 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [57g]
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: rekompensaty
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: dariusz.makowski@minrol.gov.pl
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1855
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-121
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rolnictwo]
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT]
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 38
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [11]
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2017-12-07 14:16 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-12-07 14:16 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-12-12 14:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza