sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipnik w województwie świętokrzyskim"

Data Autor Zdarzenie
2017-12-07 13:57 Rafał Gąsiński Stworzono projekt
2017-12-07 13:57 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-12-07 13:57 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-12-07 13:57 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-12-07 13:57 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-12-07 13:57 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-12-07 13:58 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 13:58 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-07 13:58 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-12-07 13:58 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-12-07 13:58 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-12-07 13:58 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Prezesa Rady Ministrów
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: rafal.gasinski@mswia.gov.pl
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu null na: User-1441
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipnik w województwie świętokrzyskim
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [administracja publiczna]
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu hasło na: [WYBORY]
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 4
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-12-07 13:58 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-12-07 13:58 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia