środa, 21 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 20.11.2018 o godzinie 16:08
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia "

Data Autor Zdarzenie
2017-12-06 13:25 Beata Pondo Stworzono projekt
2017-12-06 13:25 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-12-06 13:25 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-12-06 13:25 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-12-06 13:26 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-12-06 13:26 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-12-06 13:26 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-06 13:26 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-12-06 13:27 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-12-06 13:27 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-12-06 13:27 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-12-06 13:27 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [66]
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: warunki techniczne pojazdów
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Anna.Szwarczewska@mib.gov.pl
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://mib.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1926
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotycząca zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE, Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 04.07.2014, str. 87
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PRAWO O RUCHU DROGOWYM]
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 180
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [5]
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-12-06 13:27 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-12-06 13:27 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-12-06 13:27 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-12-06 13:28 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-02-06 11:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-03-30 10:18 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
2018-03-30 10:18 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2018-03-30 10:18 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2018-03-30 10:18 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-05-10 12:26 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-05-10 12:26 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 855
2018-05-10 12:26 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018