sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym "

Data Autor Zdarzenie
2017-11-14 12:46 Jolanta Dąbrowska Stworzono projekt
2017-11-14 12:46 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-11-14 12:46 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-11-14 12:46 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-11-14 12:47 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-11-14 12:47 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-11-14 12:47 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-11-14 12:47 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-14 12:47 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-14 12:48 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-11-14 12:48 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-11-14 12:48 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-11-14 12:48 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: jolanta.dabrowska@mf.gov.pl
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1761
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budżet]
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Kodeks wykroczeń, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa - Prawo o ruchu drogowym, ustawa o transporcie drogowym
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KRAJOWA ADMINISTARCJA SKARBOWA]
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-11-14 12:48 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-11-14 12:48 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-11-14 12:50 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-12-05 12:58 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD331
2017-12-05 12:58 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-12-05 12:58 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-12-05 12:58 Jolanta Dąbrowska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na: