poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 21.09.2018 o godzinie 17:05
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami"

Data Autor Zdarzenie
2017-11-14 08:44 Beata Pondo Stworzono projekt
2017-11-14 08:44 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-11-14 08:44 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-11-14 08:45 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-11-14 08:45 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-11-14 08:45 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-11-14 08:45 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-14 08:46 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-11-14 08:46 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-11-14 08:46 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-11-14 08:46 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-11-14 08:46 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 81)
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [122]
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: realizacja zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami;sprawozdania wojewodów
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Marcin.Kichler@mib.gov.pl
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://mib.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 978
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa o kierujących pojazdami
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KIERUJĄCY POJAZDAMI]
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 170
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [3]
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-11-14 08:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-11-14 08:46 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-11-14 08:47 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-02-12 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-05-25 16:06 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-05-25 16:06 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 973
2018-05-25 16:06 Marcin Pyjek Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018