sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-10-30 15:31 Rafał Babraj Stworzono projekt
2017-10-30 15:31 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-10-30 15:32 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-10-30 15:32 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-10-30 15:32 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-10-30 15:32 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-10-30 15:32 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-10-30 15:33 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-30 15:33 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-30 15:33 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-10-30 15:33 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-10-30 15:33 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-10-30 15:33 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zakażenia;choroby zakaźne;zwalczanie chorób zakaźnych
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: sekretariat.pr@gis.gov.pl
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2416,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-.html
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na: User-1561
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA, CHOROBY ZAKAŹNE]
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD90
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-10-30 15:34 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-10-30 15:34 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne