wtorek, 18 września 2018, data aktualizacji serwisu: 18.09.2018 o godzinie 16:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu " Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego"

Data Autor Zdarzenie
2017-10-12 11:00 Adam Gochna Stworzono projekt
2017-10-12 11:00 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-10-12 11:00 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-10-12 11:00 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-10-12 11:00 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-10-12 11:00 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-10-12 11:01 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-12 11:01 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-12 11:01 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-10-12 11:01 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-10-12 11:01 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-10-12 11:01 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [12]
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: budżet;gospodarka finansowa
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: adam.gochna@mf.gov.pl
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a24c2712-2b19-4294-8899-0eb0112ce681&groupId=764034
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1149
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu null na: User-217
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budżet, finanse publiczne]
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu hasło na: [FINANSE PUBLICZNE]
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1506)
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 555
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-10-12 11:01 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-10-12 11:03 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-11-28 13:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-12-12 14:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2017-12-12 14:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2018-01-15 14:47 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-01-15 14:47 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 27
2018-01-15 14:47 Adam Gochna Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018