poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 15:31
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju"

Data Autor Zdarzenie
2017-10-12 09:53 Joanna Rojowska Stworzono projekt
2017-10-12 09:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-10-12 09:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-10-12 09:53 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-10-12 09:53 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-10-12 09:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-10-12 09:54 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-12 09:54 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-10-12 09:54 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-10-12 09:54 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-10-12 09:54 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-10-12 09:54 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Środowiska
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [8]
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Środowiska
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: PARK NARODOWY;statut
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: joanna.rojowska@mos.gov.pl
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/wykaz_prac_legislacyjnych/2017.10.04_WYKAZ_PRAC_LEGISLACYJNYCH_MINISTRA_SRODOWISKA.pdf
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2134
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1422
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [środowisko]
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [f]
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PARKI NARODOWE]
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 399
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-10-12 09:55 Joanna Rojowska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-10-12 09:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-11-16 14:56 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza