poniedziałek, 22 października 2018, data aktualizacji serwisu: 21.10.2018 o godzinie 22:36
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-26 15:13 Rafał Babraj Stworzono projekt
2017-09-26 15:13 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-26 15:13 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-26 15:13 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-26 15:13 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-26 15:13 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-26 15:13 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-09-26 15:14 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-26 15:14 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-26 15:14 Administrator Dodano katalog 9. Rada Ministrów (rejestr)
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zdrowie dzieci;zdrowie młodzieży;ustawa o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: w.szelachowska@mz.gov.pl
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r10976102924,Zalozenia-projektu-ustawy-o-zdrowiu-dzieci-i-mlodziezy-w-wieku-szkolnym.html
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu null na: User-1561
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: ZA 4
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu alias na: pzpu
2017-09-26 15:15 Rafał Babraj Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-26 15:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-26 15:15 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne