sobota, 20 października 2018, data aktualizacji serwisu: 19.10.2018 o godzinie 16:34
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-18 17:09 Małgorzata Hasny-Łoń Stworzono projekt
2017-09-18 17:09 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-18 17:09 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-18 17:09 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-18 17:10 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-18 17:10 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-18 17:10 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-09-18 17:10 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-18 17:10 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-18 17:11 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-18 17:11 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-09-18 17:11 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-18 17:11 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: podatek VAT
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: zbigniew.makowski@mf.gov.pl
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony na podstawie Planu Prac Rządu
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu null na: User-229
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne, budżet, instytucje finansowe]
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa - Prawo o miarach
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu hasło na: [PODATKI, KASY REJESTRUJĄCE]
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: oczekuje na wpis
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-09-18 17:11 Małgorzata Hasny-Łoń Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-18 17:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-18 17:17 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-18 17:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-10-02 13:30 Andrzej Rzechuła Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UA35
2017-10-02 13:30 Andrzej Rzechuła Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe]
2017-10-02 13:30 Andrzej Rzechuła Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-10-02 13:30 Andrzej Rzechuła Zmieniono atrybut projektu hasło na: [KASY REJESTRUJĄCE, PODATKI]
2017-10-02 13:30 Andrzej Rzechuła Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r617312445,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug-oraz-ustawy-Prawo-o.html
2017-10-02 13:30 Andrzej Rzechuła Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2018-01-24 12:27 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
2018-02-14 13:32 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2018-03-30 10:24 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2018-04-27 11:37 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-54-18
2018-04-27 11:37 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu