poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 28.05.2018 o godzinie 09:39
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-13 16:33 Halina Godlewska Stworzono projekt
2017-09-13 16:33 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-13 16:33 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-13 16:33 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-13 16:34 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-13 16:34 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-13 16:34 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-13 16:34 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-13 16:35 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-13 16:35 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-13 16:35 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-09-13 16:35 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [4]
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: halina.godlewska@mf.gov.pl
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/stanowienie-aktow-normatywnych/-/asset_publisher/kYC4/content/harmonogram-prac-legislacyjnych
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1181
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu null na: User-232
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [finanse publiczne]
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.)
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA]
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 września 2016r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 575
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [1]
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-09-13 16:35 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-13 16:36 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-22 08:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-09-22 10:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
2017-09-22 10:42 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte
2017-10-03 11:26 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia
2017-10-03 11:26 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-10-03 11:26 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 1786
2017-10-03 11:26 Halina Godlewska Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017