poniedziałek, 28 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 28.05.2018 o godzinie 09:39
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-12 13:04 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Stworzono projekt
2017-09-12 13:04 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-12 13:04 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-12 13:05 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-12 13:05 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-12 13:05 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-12 13:05 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-12 13:06 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-12 13:06 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-12 13:06 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-12 13:06 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-09-12 13:06 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Energii
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Energii
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: podziemne zakłady górnicze
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: monika.wackowska-kabaczynska@me.gov.pl
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.me.gov.pl/Prawo/Wykaz+prac+legislacyjnych
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu null na: User-661
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [energia, gospodarka złożami kopalin]
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [ENERGETYKA]
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 69.1.17
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-09-12 13:06 Monika Waćkowska-Kabaczyńska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-12 13:07 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-12 13:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne