poniedziałek, 24 września 2018, data aktualizacji serwisu: 24.09.2018 o godzinie 19:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-12 11:45 Zbigniew Przybysz Stworzono projekt
2017-09-12 11:45 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-12 11:45 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-12 11:45 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-12 11:45 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-12 11:45 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-12 11:46 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-09-12 11:46 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-12 11:46 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-12 11:46 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-12 11:46 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-09-12 11:46 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-12 11:47 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Istotą projektu jest uporządkowanie kompetencji i narzędzi służących przestrzennemu zarządzaniu potrzebami obronności i bezpieczeństwa Państwa.

2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: obrona narodowa
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Jolanta.Korzun@mib.gov.pl
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r54684647,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-uproszczeniem-realizacji-i.html
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, obrona narodowa]
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OBRONA NARODOWA]
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD291
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-09-12 11:47 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-15 16:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-15 16:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

PROJEKT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY 18 września 2017 r.

2017-09-15 16:08 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-19 18:10 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-19 18:10 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:

Istotą projektu jest uporządkowanie kompetencji i narzędzi służących przestrzennemu zarządzaniu potrzebami obronności i bezpieczeństwa Państwa.

2017-09-19 18:10 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-19 18:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-19 18:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-19 18:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-19 18:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-19 18:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-19 18:14 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: