wtorek, 21 sierpnia 2018, data aktualizacji serwisu: 21.08.2018 o godzinie 15:29
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-12 08:33 Iwona Olifirowicz Stworzono projekt
2017-09-12 08:33 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-12 08:33 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-12 08:33 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-12 08:33 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-12 08:34 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-12 08:34 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-12 08:34 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-12 08:34 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-12 08:34 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-12 08:34 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-09-12 08:34 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu opis na:

 

2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [26]
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: pomoc de minimis
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: iwona.olifirowicz@mnisw.gov.pl
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_09/ee6ef0becbb3dd5396db8b6027c94aa2.pdf
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2045
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-1352
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [nauka]
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: [b]
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [NAUKA]
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 54
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [3]
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-09-12 08:35 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-12 08:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-12 08:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-12 08:37 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2018-02-19 09:36 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2018-03-16 12:46 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-03-16 12:46 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 436
2018-03-16 12:46 Iwona Olifirowicz Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2018