wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-11 16:23 Oliwia Siwińska Stworzono projekt
2017-09-11 16:23 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-11 16:23 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-11 16:24 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-11 16:24 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-11 16:24 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-11 16:24 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-09-11 16:24 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-11 16:25 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-11 16:25 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-11 16:25 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-09-11 16:25 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-11 16:25 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: poprawa jakości i dostępności do świadczeń
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: e.jazgarska@mz.gov.pl
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://192.168.101.101/
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1601
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UD289
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-09-11 16:25 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-11 16:26 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-09-12 11:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2017-09-12 17:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-111-17
2017-09-12 17:45 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu
2017-09-12 17:46 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-111-17