wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 18:04
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym"

Data Autor Zdarzenie
2017-09-08 14:44 Mateusz Kurzejewski Stworzono projekt
2017-09-08 14:44 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-09-08 14:44 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-09-08 14:44 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-09-08 14:44 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-09-08 14:45 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-09-08 14:45 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-09-08 14:45 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-08 14:45 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-09-08 14:45 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-09-08 14:45 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-09-08 14:46 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-09-08 14:46 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: broń;amunicja;
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mateusz.kurzejewski@mswia.gov.pl
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu null na: User-143
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [sprawy wewnętrzne]
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BROŃ, AMUNICJA I MATERIAŁY WYBUCHOWE]
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC32
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-09-08 14:46 Mateusz Kurzejewski Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-09-08 14:46 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-22 09:54 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC23
2017-09-22 09:54 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-09-22 09:54 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: amunicja;broń
2017-09-22 09:54 Rafał Gąsiński Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na: