poniedziałek, 21 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 21.05.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej "

Data Autor Zdarzenie
2017-08-11 16:27 Oliwia Siwińska Stworzono projekt
2017-08-11 16:27 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-08-11 16:27 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-08-11 16:28 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-08-11 16:28 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-08-11 16:28 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-08-11 16:28 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-11 16:28 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-11 16:29 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-08-11 16:29 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-08-11 16:29 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-08-11 16:29 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Zdrowia
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Zdrowia
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: świadczenia opieki zdrowotnej
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: k.makowiecka@mz.gov.pl
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/program-prac-legislacyjnych/
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu null na: User-1601
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zdrowie]
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu hasło na: [OCHRONA ZDROWIA]
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: MZ 546
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-08-11 16:29 Oliwia Siwińska Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-08-11 16:29 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-08-11 16:35 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-09-28 16:38 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia