piątek, 20 lipca 2018, data aktualizacji serwisu: 20.07.2018 o godzinie 12:32
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego"

Data Autor Zdarzenie
2017-08-11 15:53 Zbigniew Przybysz Stworzono projekt
2017-08-11 15:53 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-08-11 15:53 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-08-11 15:54 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-08-11 15:54 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-08-11 15:54 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-08-11 15:54 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-11 15:54 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-11 15:55 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-08-11 15:55 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-08-11 15:55 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-08-11 15:55 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [187]
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: bezpieczeństwo
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Magdalena.Porzycka@mib.gov.pl
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://mib.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 959
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu null na: User-159
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/815 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1998 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa (Dz. Urz. UE L 122 z 13.05.2017, str. 1)
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [BEZPIECZEŃSTWO RUCHU LOTNICZEGO, LOTNICZE PRAWO, PORTY LOTNICZE, TRANSPORT LOTNICZY]
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2017
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 157
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-08-11 15:55 Zbigniew Przybysz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-08-11 15:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-08-11 15:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1519)
2017-08-11 15:55 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-10-31 16:02 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza
2017-12-21 15:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2017-12-21 15:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2362
2017-12-21 15:46 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017