poniedziałek, 21 maja 2018, data aktualizacji serwisu: 21.05.2018 o godzinie 16:03
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych "

Data Autor Zdarzenie
2017-08-11 14:59 Małgorzata Podrażka Stworzono projekt
2017-08-11 14:59 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-08-11 14:59 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-08-11 14:59 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-08-11 14:59 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-08-11 14:59 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-08-11 15:00 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-11 15:00 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-08-11 15:00 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-08-11 15:00 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-08-11 15:00 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-08-11 15:00 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [21]
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: wzory informacji
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: bip@mpips.gov.pl
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://www.mpips.gov.pl/bip/plan-prac-legislacyjnych/
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2046
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu null na: User-142
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [zabezpieczenie społeczne]
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: [f]
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu hasło na: [NIEPEŁNOSPRAWNI]
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 83
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [2]
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2017-08-11 15:00 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-08-11 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-08-11 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-11 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938)
2017-08-11 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-08-11 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-11 15:00 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938)
2017-08-11 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-08-11 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-08-11 15:01 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938)
2017-11-15 07:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2103
2017-11-15 07:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017
2017-11-15 07:49 Małgorzata Podrażka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone