wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 15:15
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw"

Data Autor Zdarzenie
2017-07-17 12:55 Beata Pondo Stworzono projekt
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-17 12:57 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-17 12:57 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-17 12:57 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-07-17 12:57 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-17 12:58 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-17 12:58 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-17 12:58 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-07-17 12:58 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-17 12:58 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu (rejestr)
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Infrastruktury i Budownictwa
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: Publiczny transport zbiorowy
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: Anna.sztybor@mib.gov.pl
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html?szukaj=75476
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb opracowania projektu na: Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu null na: User-160
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [transport]
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na: Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu hasło na: [TRANSPORT KOLEJOWY]
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu alias na: puzal
2017-07-17 12:58 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-17 12:59 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2017-07-27 12:33 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: UC99
2017-07-27 12:33 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu odnośnik do projektu założeń projektu ustawy na:
2017-07-27 12:33 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r9477595673663,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-niektory.html
2017-07-27 12:33 Beata Pondo Zmieniono atrybut projektu organ/departament odpowiedzialny za projekt załozenia na:
2017-10-06 14:10 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 4. Opiniowanie
2017-10-12 11:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 6. Komitet do Spraw Europejskich
2017-10-12 11:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym
2017-10-12 11:20 Administrator Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-12-28 14:38 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 9. Komisja Prawnicza
2018-02-15 12:22 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2018-02-23 09:08 Administrator Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na: RM-10-22-18
2018-02-23 09:08 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu