wtorek, 19 czerwca 2018, data aktualizacji serwisu: 19.06.2018 o godzinie 13:11
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa"

Data Autor Zdarzenie
2017-07-17 12:55 Katarzyna Belkiewicz Stworzono projekt
2017-07-17 12:55 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-17 12:55 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-17 12:55 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-17 12:55 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-17 12:55 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-07-17 12:56 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [20]
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: zasady gospodarki finansowej
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 1491
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu null na: User-121
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [rolnictwo]
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu hasło na: [NIERUCHOMOŚCI ROLNE]
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [6]
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - numer publikatora na: 0
2017-07-17 12:58 Katarzyna Belkiewicz Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-17 12:59 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-08-22 10:13 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 8. Komisja Prawnicza