wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 15:15
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych z aptek zakładowych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej"

Data Autor Zdarzenie
2017-07-17 11:15 Jarosław Zeidler Stworzono projekt
2017-07-17 11:15 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-17 11:15 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-17 11:15 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-17 11:16 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-17 11:16 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-17 11:16 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-17 11:16 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-17 11:16 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-17 11:16 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-17 11:17 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-07-17 11:17 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Obrony Narodowej
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2003 r. w sprawie wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 1755).
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: [96]
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Obrony Narodowej
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: wyroby medyczne
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: mzawadzka@mon.gov.pl
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych-1032568/
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - pozycja publikatora na: 2142
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 oraz z 2017 r. poz. 1015)
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu null na: User-183
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych z aptek zakładowych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub nadzorującym jest Minister Obrony Narodowej
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [obrona narodowa]
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu hasło na: [LECZNICZE WYROBY]
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - rok publikatora na: 2016
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 406
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: [9]
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-07-17 11:17 Jarosław Zeidler Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-17 11:17 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia