wtorek, 24 kwietnia 2018, data aktualizacji serwisu: 23.04.2018 o godzinie 15:15
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r."

Data Autor Zdarzenie
2017-07-14 16:09 Piotr Potrebka Stworzono projekt
2017-07-14 16:09 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-14 16:09 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-14 16:09 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-14 16:09 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-14 16:09 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-14 16:10 Administrator Dodano katalog 6. Komitet do Spraw Europejskich (rejestr)
2017-07-14 16:10 Administrator Dodano katalog 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-14 16:10 Administrator Dodano katalog 8. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-14 16:10 Administrator Dodano katalog 9. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-14 16:10 Administrator Dodano katalog 10. Rada Ministrów (rejestr)
2017-07-14 16:10 Administrator Dodano katalog 11. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-14 16:10 Administrator Dodano katalog 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-14 16:11 Administrator Dodano katalog 13. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Edukacji Narodowej
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Rady Ministrów
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na: pomoc finansowa; pomoc publiczna;klęski żywiołowe
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: piotr.potrebka@men.gov.pl
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: true
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-Ministrow.html?szukaj=619417
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu null na: User-992
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [oświata i wychowanie]
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu hasło na: [EDUKACJA NARODOWA, POMOC PUBLICZNA]
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: RD 224
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu alias na: prrm
2017-07-14 16:11 Piotr Potrebka Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-14 16:11 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 2. Uzgodnienia
2017-08-17 15:54 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 10. Rada Ministrów
2017-08-18 13:25 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 12. Skierowanie projektu do podpisu Prezesa Rady Ministrów
2017-08-18 13:25 Administrator Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: przyjęte