niedziela, 18 listopada 2018, data aktualizacji serwisu: 16.11.2018 o godzinie 21:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się


Rejestr zdarzeń dla projektu "Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażania technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu"

Data Autor Zdarzenie
2017-07-11 14:38 Magdalena Gawlas Stworzono projekt
2017-07-11 14:39 Administrator Dodano katalog 1. Zgłoszenia lobbingowe (rejestr)
2017-07-11 14:40 Administrator Dodano katalog 2. Uzgodnienia (rejestr)
2017-07-11 14:48 Administrator Dodano katalog 3. Konsultacje publiczne (rejestr)
2017-07-11 14:53 Administrator Dodano katalog 4. Opiniowanie (rejestr)
2017-07-11 14:56 Administrator Dodano katalog 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (rejestr)
2017-07-11 15:00 Administrator Dodano katalog 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-11 15:02 Administrator Dodano katalog 7. Stały Komitet Rady Ministrów (rejestr)
2017-07-11 15:04 Administrator Dodano katalog 8. Komisja Prawnicza (rejestr)
2017-07-11 15:05 Administrator Dodano katalog 9. Notyfikacja (rejestr)
2017-07-11 15:06 Administrator Dodano katalog 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra (rejestr)
2017-07-11 15:06 Administrator Dodano katalog 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia (rejestr)
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wnioskodawcy na: Minister Rozwoju i Finansów
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - punkt na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -parqagraf na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu opis na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały uchylane na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - arytkuł na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu nazwa wykazu prac legislacyjnych na: Ministra Rozwoju i Finansów
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu słowa kluczowe na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace w toku
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna -tiret na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu email założyciela na: magdalena.gawlas@mr.gov.pl
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu komentarz publiczny na: false
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks artykułu na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu identyfikator dokumentu w systemie sejmowym na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu link do wykazu prac legislacyjnych na: http://mr.bip.gov.pl/wykaz-prac-legislacyjnych/wykaz-prac-legislacyjnych.html
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu postęp prac na: w toku
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks punktu na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera punktu na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu podstawa prawna - tytuł ustawy na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu null na: User-1381
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tytuł na: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnego wyposażania technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu dział administracji rządowej na: [gospodarka]
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu tryb odrębny na: false
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera ustępu na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - litera artykułu na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Unii Europejskiej na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - indeks na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu hasło na: [SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ]
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu ustawy/uchwały nowelizowane na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer z wykazu prac legislacyjnych na: 88
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Sprawiedliwości na:
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu jednostka redakcyjna - ustęp na: []
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu alias na: prm
2017-07-11 16:39 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu numer aktu prawnego Trybunału Konstytucyjnego na:
2017-07-11 16:39 Administrator Zmieniono atrybut projektu nazwa etapu na: 3. Konsultacje publiczne
2018-01-05 11:17 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu status projektu na: prace zakończone
2018-01-05 11:17 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu pozycja publikatora na: 2410
2018-01-05 11:17 Magdalena Gawlas Zmieniono atrybut projektu rok publikatora na: 2017